Duhovnicul –Persoana care asigură regenerarea morală și spirituală a oamenilor!

Si l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat și femeie i-a făcut. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: „Creșteți și înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l; și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, peste toate dobitoacele și peste tot pământul, peste toate vietățile ce se târăsc pe pământ!”( Facere cap 1 vs 27-28)

Așa cum vedem din textul scripturistic, la crearea omului, Bunul Dumnezeu l-a pus pe acesta rege peste creație, cerând de la acesta doar ascultare și supunere prin iubire!
Dar omul ființă rațională a vrut să redescopere prin cunoaștere personală , nemulțumindu-se cu starea de har în care se afla. Toată creația era într-o ordine desăvârșită de ascultate și supunere universală ! Omul- animal îndumnezeit a dorit totuși să poarte povara pământului ….. prin asumarea personală a greșelii neascultării de Unica Iubire.

Astfel genetic s-a transmis starea aceasta de degradare ontologică între oameni. În cele mai multe din satele țării noastre domină sărăcia iar în orașe domină mizeria. Însă mizeria nu poate fi datorată numai colectării deșeurilor în pubele și apoi la groapa de gunoi a orașului, ci în primul rând a faptelor noastre! Gândul greșit și aplicarea acestuia duce la faptele de rușine. Adunate în noi și nespuse unui confident , care să asigure secretul celor dezvăluite, facem din noi o groapă de gunoi umană! Să nu neglijăm faptul că mintea este esența lui Dumnezeu în noi, ferindu-ne de gândurile fără logică.
Marele Pavel în epistola sa către Romani în capitolul 13, versetele 13-14: Așa ca în plină zi, să umblăm cuviincios, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în ceartă și în invidie; ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos, iar grija pentru trup sa nu o faceți spre pofte.

Aceste cuvinte sunt mai valabile ca niciodată în societatea noastră care tinde să devină una doar de consum. Tot ce e material e de scurtă durată.
La modă acum este corupția, impostura și perversiunea, așa cum spunea Părintele Iosif Vatopedinul.
Dacă ne dorim să trăim creștinește avem mare trebuință de un povățuitor spiritual, iar acesta trebuie să slujească idealurilor cu adevărat ortodoxe susținând valorile morale pe care le-am moștenit de la Mântuitorul Hristos prin apostoli și sfinții părinți. Numai așa cei trei idoli ai modei actuale vor fi nimiciți, asigurând libertatea noastră.

Să creem o legătură profundă cu Dumnezeu prin ascultarea facută cu iubire de duhovnicul nostru pentru că zilele trec și noaptea noastră va veni cândva…. Numai așa suntem înfiați în Cer.

Toți putem auzi glasul lui Iisus în inimile noastre înviate prin răstignirea, moarte și învierea Iubirii Supreme. Patimile nu se pot lipi de îngeri, și îngeri în trup putem deveni toți: clerici sau mireni.

Să păstrăm inocența în viața noastră unică și irepetabilă, plutind prin mare vieții spre a purifica, prin modelul nostru personal până la ultimul semen din lumea impură.
De multe ori ființa omului care greșește făcând faptele rușinii, rămâne marcată prin desfigurarea chipului creat și adus la existență în lumea aceasta terestră!
Părintele Rafain Noica ne spune foarte frumos că ortodoxia este conformă cu firea umană.

Cel care resetează în noi softul divin numit dragoste, atunci când acesta rămâne blocat, este părintele duhovnic.

Acolo noi suntem remodelați…… acolo în scaunul de spovedanie din marile și fastuasele catedrale sau din modestele bisericuțe ale cătunelor uitate de semeni.

Bine ar fi să devenim într-o bună zi prin duhovnicii noștri indivizi ale unor convertiri nebănuite, care să ne asigure eternitatea sufletelor noastre în Împărăția cerurilor!
Să nu uităm cine suntem cu adevărat! Să ne fie drag de Domnul Iisus!

Pr. Daniel Marari-dir Centrul Catehetic „Cuvioasa Parascheva” Bacau

Share
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published.